mezirici

KODAP Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí působíme od roku 2001. Najdete nás v ulici, Poláškova 29.

Při zpracování účetnictví se zaměřujeme především na malé a střední klienty, ale daňové poradenství poskytujeme také významným společnostem, vyžadujícím znalosti korporátního zdanění a mezinárodní daňové problematiky s intenzivním využitím anglického jazyka. Děláme vše pro to, aby se náš klient mohl plně věnovat především klíčovým otázkám své podnikatelské činnosti. Se zázemím silné firmy poskytujeme KOmplexní DAňové Poradenství.

Daňoví poradci z kanceláře ve Valašském Meziříčí, Daniel Hurta a Zdeněk Cahlík, poskytují právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Naše účetní (včetně účetní certifikované) pro klienty zpracovávají účetnictví, daňovou evidenci a veškerou mzdovou agendu (zpracování mezd, hlášení institucím zdravotního a sociálního pojištění, zpracování veškerých daňových přiznání). Pro klienty ze vzdálenějších míst a pro klienty, kteří pro svou práci pravidelně využívají výstupy z účetnictví jsme připravili službu účetnictví online.

Máme rádi náš "ValMez" a s potěšením pracujeme pro klienty z tohoto příjemného města i pro klienty ze Vsetína, Olomouce, Hranic či jiných měst a obcí z širokého okolí.  K naší práci využíváme kvalitní kancelářskou techniku a kvalitní softwarové vybavení. Základem je především ekonomický software Money S5 a Helios Orange. Pomocí těchto nástrojů zpracováváme nejen účetnictví, ale můžeme pro vás efektivně monitorovat jednotlivé hospodářské operace ve vaší firmě. Naše služby poskytujeme také v angličtině.

Daniel Hurta

Uspět v podnikání znamená udržet krok s rychlým tempem naší doby. Pomáháme v tom klientům racionálně a s nadhledem.

Daniel Hurta
jednatel, daňový poradce

Zdeněk Cahlík

Snažíme se řešit daňové problémy klientů komplexně a tak, aby je co nejméně zatěžovaly.
Ušetřený čas pak mohou využít pro rozvoj svých podnikatelských aktivit.

Zdeněk Cahlík
prokurista, daňový poradce


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 571 612 721

vm@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close